Menu

Beeldbank Groningen

?

Deze site is een samenwerking tussen RHC Groninger Archieven en verschillende gemeenten, waterschappen, musea, historische verenigingen en andere instellingen in de provincie Groningen die een beeldcollectie beheren. De Groninger Archieven zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's van de deelnemende instellingen, noch voor de teksten, noch voor de foto's die door de deelnemers op het algemene gedeelte van de site worden gezet. De Groninger Archieven zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele fouten en onjuistheden in de informatie die op deze site wordt aangeboden, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De bezoekers van de Beeldbank Groningen hebben het recht om de afbeeldingen die via deze site toegankelijk zijn op te zoeken en te bekijken. Indien men op andere wijze gebruik wil te maken van het aangeboden materiaal dan moet men dat vooraf (schriftelijk) zijn overeenkomen met de beheerder van de betreffende afbeelding(en).

De beheerders van de collecties, die via de Beeldbank Groningen inzage geven in hun collectie, behouden zich alle rechten voor ten aanzien van het intellectuele eigendom. Zij hebben zich ingespannen overeenkomsten te sluiten met de rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten van de door hen op dit portaal aangeboden foto’s en afbeeldingen. Voor zover dat niet of onvolledig mocht zijn gebeurd, kunnen de rechthebbenden zich wenden tot de beheerder van de betreffende collectie.

Toegankelijkheidsverklaring

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. In de toegankelijkheidsverklaring van beeldbankgroningen.nl staat hoe aan alle criteria die door de overheid zijn opgesteld, is voldaan.

Het toegankelijkheidslabel van www.beeldbankgroningen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.