Menu

Beeldbank Groningen

?
terug naar deelnemerslijst

Gemeente Veendam

Het Bocht Oosterdiep ter hoogte van de Sarabrug. Het betreft hier één der oudste opnames van Veendam. De foto moet om en nabij 1885/90 gemaakt zijn. Links de oude naaimachinewinkel van Sinnige. Dit pand werd in 1904/05 vervangen door de villa in Jugendstil stijl van ‘Klein Engbert Duintjer. Het lage witte gebouwtje was het voormalig veerhuis waar goederen werden verzameld voor de verzending met de trekschuit. Ook was er een bakkerij en café gevestigd. In 1895 verrees hier het monumentale huis van Koert Meihuizen. Het pand met de uitbouw betreft het voormalig hotel ’De Leeuw’. Tot de bouw van het gemeentehuis aan de Kerklaan in 1879 vergaderde de gemeenteraad op de 1ste verdieping van het hotel. Het hotel werd rond 1895 afgebroken om plaats te maken voor twee woonwinkelpanden. Het hoge witte pand naast het hotel was van apotheek Steenhuizen.   Welkom bij de collectie van de gemeente Veendam. Bekijk hier de vele historische foto,s van de gemeente Veendam. U kunt zelf een reactie plaatsen bij de foto's.

Heeft u zelf nog historisch beeldmateriaal van de gemeente Veendam en wilt deze met ons delen. Neem dan contact op met Anna-Ruth Koorn, tel.0598-652222 of stuur een email naar info@veendam.nl Veendam Veendam ligt in de Oost-Groninger Veenkoloniën. Een uniek gebied door mensenhanden gemaakt. Veendam kent u waarschijnlijk van begrippen zoals: ‘Parkstad Veendam', 'de Langeleegte' en ‘Veendammer Wind'. Maar wist u ook dat Anthony Winkler Prins, bekend van de Nederlandstalige Encyclopedie, het merendeel van zijn leven in Veendam heeft gewoond? Veendam is een gemeente met 28.000 inwoners. Geschiedenis In 1655 wordt het kerspel (= kerkdorp) boven Muntendam afgescheiden van Zuidbroek en Muntendam. Het nieuwe kerkdorp komt Veendam en Wildervank te heten. In 1702 worden Veendam en Wildervank zelfstandige kerspels. Veendam gaat bij die gelegenheid strijken met het wapen, dat zijn betekenis eerder aan de geschiedenis van Wildervank ontleent dan aan die van Veendam. Door de gemeentelijke herindeling komt de gemeente Wildervank op 1 januari 1969 te vervallen. Gelijktijdig worden delen van Wildervank gesplitst tot de nieuwe gemeenten Veendam en Stadskanaal. Borgercompagnie en Tripscompagnie behoren gedeeltelijk bij de gemeente Veendam. Dit is al vanaf het ontstaan van de plaatsen. Later is hier en daar nog een stukje bij Veendam en Hoogezand gekomen. Bareveld behoort deels bij de gemeente Veendam, een ander stuk behoort bij de gemeente Hunze en Aa. De dorpen Zuidwending en Ommelanderwijk behoren ook van oudsher bij de gemeente Veendam. Dit waren vroeger streekjes langs de aangelegde kanalen, die ontstonden door de vervening. Later werden dit dorpen. Veenkoloniaal Veendam heeft in het gebied van de Oost-Groninger Veenkoloniën altijd een aparte plaats ingenomen. De geschiedenis is ruim 350 jaar geleden begonnen met turfafgravingen. Veendam heeft voor een deel de typische veenkoloniale lintstructuur, behalve in de buurt van het centrum. Die structuur is veroorzaakt door de aanwezigheid van het riviertje de Oude AE, waardoor het parallel lopende Ooster- en Westerdiep in noordelijke richting van elkaar moesten wijken. Hieraan dankt Veendam de vorkstructuur, waartussen komvorming kon ontstaan. Daardoor kreeg Veendam een echt centrum in plaats van een langgerekt bebouwingslint. Het centrum wordt gekenmerkt door ruimte, groen en waterpartijen (Parkstad Veendam). Dit bijzondere karakter heeft van oudsher aantrekkingskracht uitgeoefend op mensen die eisen stellen aan hun woonomgeving. Uit de oorspronkelijke turfvaart ontstond in de loop der tijden een zo belangrijke kustvaart, dat Lloyds verzekeringen haar eerste kantoor op het vaste land oprichtte in Veendam. Na de vervening werd de grond gebruikt voor landbouw. Uit die landbouw kwam een belangrijke agrarische industrie voort. De huidige aardappelmeel- en derivatenindustrie is daarvan afgeleid. In de tweede helft van de 19e eeuw verliezen de scheepvaart en de scheepsbouw zoveel betekenis dat werd overgeschakeld op onder andere metaalverwerkende industrie.

 

https://www.veendam.nl/Bestuur/Verordeningen_en_regelingen/Privacyverklaring

Adresgegevens

Adres Raadhuisplein 5
PC/Plaats 9640PA Veendam
Contact Anna-Ruth Koorn
Telefoon 0598-652222
Neem contact op
Bekijk de beelden van:

Gemeente Veendam