Menu

Beeldbank Groningen

?
terug naar deelnemerslijst

Gemeente Pekela

Pekela is strategisch gelegen tussen de kernen Winschoten, Stadskanaal en Veendam.Het heeft net als het omringende gebied veel te bieden. Een toenemend aantal mensen ziet Pekela als een aantrekkelijke woon-/werkgemeente met een goed leefklimaat, een goed voorzieningenniveau en met een rijk verenigingsleven. Pekela beschikt dan ook over een aantal zogenaamde “kwaliteitslocaties”, waar velen hun woonwensen inmiddels hebben kunnen realiseren. Toerisme en recreatie Binnen de gemeentegrenzen bestaat er volop de gelegenheid om te recreëren. Het water neemt daarbij een belangrijke plaats in, want over de gehele gemeente verspreid zijn er mogelijkheden tot ontspanning op, in of aan het water. Zwem-, surf- en visvijvers bij recreatieplas het Heeresmeer en Plan Oud Alteveer in Nieuwe Pekela en aan het Plan Zuid in Oude Pekela. Tevens biedt het multifunctioneel sportcentrum Atlantis, met zijn subtropisch zwemparadijs, bowlingcentrum, fitnesscentrum, sauna en sporthal, gelegenheid om overdekt te recreëren.

 

Door de reconstructie van het Pekelder Hoofddiep in de 80-er jaren heeft de gemeente min of meer een gedaanteverwisseling ondergaan. Er is nu sprake van een rustieke waterloop, voorzien van schoon water, nieuwe beschoeiingen en kaden, kadeversieringen, kunstwerken, nostalgische verlichting en nieuwe, deels houten (ophaal) bruggen.De reconstructie vormde de afsluiting van een historische periode, maar tevens het begin van een nieuw tijdperk.  De jachthaven in Oude Pekela is gelegen ten noordoosten van de woonbebouwing van Oude Pekela. Het Pekelder Hoofddiep maakt deel uit van het Groninger vaarcircuit. Vanaf de jachthaven is het mogelijk tijdens het vaarseizoen met plezierjachten door het Pekelder Hoofddiep te varen. Er zijn enkele aanlegsteigers geplaatst om toeristen en recreanten de mogelijkheid te bieden aan te meren. Er worden achtereenvolgens 33 bruggen en 4 sluizen gepasseerd tot aan Stadskanaal.  Voor mensen die niet van watersport houden zijn er ook andere mogelijkheden, te voet of per fiets. Een heerlijke wandeling langs het Pekelder Hoofddiep met de fraaie versieringen en kunstwerken die voor een deel aan het verleden refereren, de nostalgische verlichting en de pittoreske houten ophaalbruggen. Ook is er een mogelijkheid voor de wandelaar, rustzoeker en natuurliefhebber om het ruim 6 hectare grote Pekelder Bos, grenzend aan Plan Zuid te bezoeken. Per fiets kunt u Pekela en omgeving prima verkennen, er zijn daarvoor tal van nieuwe fietspaden aangelegd en routes uitgezet. Kunst en cultuur Het culturele aanbod bestaat uit molens, kerken, dorpshuizen, kunstwerken en monumenten. Ook is er nog het museum Westers, een deel van een oud kapiteinshuis aan het Pekelder Hoofddiep in Nieuwe Pekela. Kunstwerken in Oude Pekela Tijdens de reconstructie van het Pekelder Hoofddiep zijn in de kademuren nabij de Wedderklap 8 zandsteden plaquettes ingemetseld, uitbeeldende de historie van Oude Pekela.

Andere kunstobjecten die in het kader van de reconstructie zijn gebouwd zijn het “proathuus” en de uitkijktoren in de jachthaven. Verdere kunstwerken zijn o.a. “Man achter de hondenkar” op de hoek van de Raadhuislaan en de Feiko Clockstraat, “Kiepkerel”voor het gemeentehuis en “scheepsjoagers” nabij Feiko Clockstaat 173. Kunstwerken in Nieuwe Pekela De geveltjes onder het viaduct, die lijken op de woningen die hier vroeger hebben gestaan. Er achter is een plaat roestvrij staal aangebracht, waardoor de geveltjes nog eens extra geaccentueerd worden. Op 3 juni 1989 is het Pekelder Hoofddiep officieel voor de vaarrecreatie opengesteld. Hiervoor zijn twee kunstwerken onthuld. De ene bestaat uit een bronzen beeld van paarden en mensfiguren, die in een vloeiende beweging de lucht in wijzen, op een roestvrij stalen sokkel. Het beeld staat aan Veendammerweg/Albatrosstraat. De tweede is het bronzen beeld “Cirkelgang”, deze staat aan de Onstwedderweg/A. Reijndersstraat. Beide beelden geven de relatie aan tussen aarde (moeras, veen) – mensen – lucht  en de strenge verticale lijnen die het landschap bepalen (kanalen). Voor de roestvrij stalen sokkel is (evenals de geveltjes onder het viaduct) bewust gekozen, want door de weerspiegeling past het zich aan de omgeving aan en maakt het als geheel een luchtige indruk.  Verder is er nog het kunstwerk aan de N 366. Deze attendeert op de ruimtelijke ontmoeting van weg, landschap en stedelijke omgeving. De “vuistbijl” aan het Hoetmansmeer die herinnert aan de archeologische vondsten (haardkuilen) in dit gebied en de vier gekleurde zuilen “Aarde” langs het Pekelder Hoofddiep. Molens De molens in de gemeente Pekela zijn “De Zwaluw” en “Onrust” genaamd. Beiden staan vermeld op de monumentenlijst. “De Zwaluw” is een korenmolen uit 1891 en staat in Nieuwe Pekela. Deze molen is nog steeds in gebruik. Molen “Onrust” is een koren- en pelmolen en stamt uit 1850 Het is pas gerestaureerd maar niet meer in gebruik.  Voorzieningen Het woon- en leefklimaat worden voor een belangrijk deel bepaald door de voorzieningen. Er zijn binnen de gemeente 3 openbare basisscholen met nevenvestigingen en 2 basisscholen voor christelijk onderwijs. Ook is er een nevenvestiging van de regionale openbare scholengemeenschap Het Dollardcollege voor IVBO, VMBO, HAVO en VWO. Vanuit de gemeente wordt er met het basisonderwijs, peuterspeelzalen en welzijnswerk gewerkt aan het onderwijskansenbeleid om ieder kind een goede startkwalificatie te kunnen geven. De scholen, instellingen en gemeente worden hierin begeleid door de Onderwijs Begeleidings Dienst (OBD). De gemeente kent twee zorgcentra. In Oude Pekela is dit De Molenhof en in Nieuwe Pekela  Clockstede. Verder is er voor zorg op maat Ora et Labora in Oude Pekela gevestigd.  Verder zijn er in de gemeente 2 bibliotheken gevestigd en diverse dorps- en buurthuizen. Zowel in Oude als in Nieuwe Pekela zijn er weekmarkten. Ieder jaar wordt er op de 2e zaterdag in september de traditionele jaarmarkt in Oude Pekela gehouden en ieder jaar op de 2e zaterdag in juni de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela. Hier is dan een grote verscheidenheid aan kooplieden en standwerkers aanwezig. De markten worden door de plaatselijke sportclubs en verenigingen ondersteund met vele activiteiten. Oude Pekela beschikt sinds 2003 over een fors uitgebreid overdekt winkelcentrum genaamd de Helling met ruime en gratis parkeervoorzieningen.  Handel en industrie Ondernemers kunnen in Pekela goed uit de voeten. De meer dan 160 bedrijven vertegenwoordigen vele branches. Zij zijn gevestigd op een vijftal over de gemeente verspreid liggende bedrijfsterreinen. Op dit moment is er nog steeds vraag naar bedrijfsterreinen vanuit het lokale bedrijfsleven en daarbuiten. Naar verwacht wordt zal de behoefte aan bedrijfsterreinen de komende jaren nog aanhouden en was de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein gewenst. Inmiddels is het nieuwe Bedrijventerrein West in Oude Pekela in exploitatie genomen. Deze ligt ten zuiden van de Provincialeweg nabij de kruising van N366 en N367. Het nieuwe terrein sluit goed aan bij reeds bestaande bedrijven en is gevestigd in de omgeving van de Industrieweg West. Het heeft een optimale bereikbaarheid en belast de woongebieden niet met verkeer. Het ligt vanuit de hoofdwegen direct in het zicht en is centraal tussen Oude en Nieuwe Pekela gesitueerd. Ruimtelijk sluit het aan op de reeds bestaande bedrijventerreinen Pekelwerk en Holland Marsh. Sport Het sportleven in Pekela is enorm gevarieerd. Meer dan dertig verenigingen zijn aangesloten bij het overkoepelende orgaan Sportraad Pekela. De gemeente heeft de beschikking over schitterende accommodaties zoals een viertal sportparken, twee tennisparken, gymnastieklokalen, windhondenrenbaan, politiehondenbaan, paardenmanege, schietbaan, jachthaven, sporthal De Spil in Nieuwe Pekela en het multi-functionele sportcentrum Atlantis in Oude Pekela, met subtropisch zwemparadijs, bowlingcentrum, fitnesscentrum, sauna en sporthal. 

 

https://www.pekela.nl/Bestuur/Verordeningen_en_regelingen/Privacyverklaring

Adresgegevens

Adres Raadhuislaan 8
PC/Plaats 9665JD Oude Pekela
Telefoon 0597-617555
Neem contact op
Bekijk de beelden van:

Gemeente Pekela